Bogen Æstetik

Udgivelse af bog

Fagbogen " ÆSTETIK I AFTAGELIG PROTETIK" er skrevet af klinisk tandtekniker René la Cour. Formålet med bogen er at vejlede og inspirere såvel tandteknikere, tandlæger som patienter med hensyn til den æstetiske udførelse af aftagelig protetik. Den bør læses som supplement til eksisterende litteratur.

Bogen beskriver mange forskellige kliniske og laboratorietekniske arbejdsmetoder indenfor såvel helprotetik som partiel protetik. Mere end 250 farvebilleder og andre illustrationer, guider læseren igennem de forskellige arbejdsmetoder, og billeder af færdige eksempler illustrerer de æstetiske forskelle. Kopiproteseteknik, fransk aftryksteknik og lingual okklusion er desuden også illustreret. Bogens målgruppe er hele det dentale team, der beskæftiger sig med protesefremstilling.

Første kapitel har til hensigt at inspirere patienterne - dette er en længere billedserie som illustrerer og beskriver mange af de proteseløsninger, der er tilgængelige i dag. Patienten kan ud fra billederne og behandlerens forklaring, beslutte hvilken proteseløsning der ønskes.

Stift bind stor A4 størrelse (21,3cm x 30,3cm)
276 illustrationer, 85 sider, kr. 648,- incl. moms.